GIẢM 10 – 50% CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ DA VÀ MỸ PHẨM TỪ 1/11/2020 – 30/12/2020

MỪNG KHAI TRƯƠNG TRỤ SỞ 62 NGUYỄN THỊ NHỎ F 14 QUẬN 5

GIẢM 10 – 50% CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ DA VÀ MỸ PHẨM TỪ 1/11/2020 – 30/12/2020

HỖ TRỢ TRẢ GÓP DỊCH VỤ  0% LÃI XUẤT KHI CÓ THẺ TÍN DỤNG BẤT CỨ NGÂN HÀNG NÀO